Direkte til indholdet
Gå til forsiden

24. maj 2023

 

2023

Referat
PU møde 24. maj  2023 - kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen Provstiudvalget godkender dagsordenen.

2 - Godkendelse af ordensreglement

Sager: 

Møde - provstiudvalgsmøde - ordensreglement (2023 - 14672)

Bilag: 

Ordensreglement PU-møde

Provstiudvalget godkender og underskriver ordensreglementet.

3 - Ringkøbing, fastsættelse af boligbidrag og aftale om forbrug, Tangsvej

Til behandling:

1) Godkendelse af aftale om fordeling af forbrugsafgifter, indgået mellem sognepræsten og menighedsrådet.

2) Fastsættelse af boligbidrag.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Personale -sognepræst Jørgen Paakjær Moeslund - Ringkøbing Pastorat - Ringkøbing Provsti (2018 - 14165)

Ringkøbing - aftale om fordeling af forbrug - Tangsvej (2023 - 13427)

Bilag:

Til Jørgen Moeslund, fastsættelse af boligbidrag, aftale om forbrugsafgifter Tangsvej 29, 19.4.2023 lukket punkt

Provstiudvalget godkender aftlae om fordeling af forbrugsafgifter.

Provstiudvalget tager fastsættelse af boligbidrag til efterretning.

4 - Husby, fastsættelse af boligbidrag

Til behandling:

Fastsættelse af boligbidrag

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Personale - sognepræst Jakob Sandal, Husby-Sønder Nissum pastorat - Ringkøbing provsti (2020 - 4609)

Bilag:

Til Jakob Sandal, fastsættelse af boligbidrag

 

Provstiudvalget tager fastansættelse af boligbidrag til efterretning.

5 - Hee, Ansøgning - 5% midler - til fornyelse af undertangent-belægninger på orgel og restaurering af alterkalk

Til behandling:

Ansøgning om 5% midler til dækning af:

1) udgifter ved istandsættelse af tangenter på orgler, jfr. indhentet tilbud 36.000 kr. og

2) udgifter ved istandsættelse af alterkalken, jfr. indhentet tilbud 18.750 kr.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager: 

Ansøgning - 5% midler - til fornyelse af undertangent-belægninger på orgel og restaurering af alterkalk (2023 - 13422)

Bilag:

scan 20230425084157

 

 

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler til dækning af udgifter ved istandsættelse af tangenter på orglet, jfr. indhentet tilbud 36.000 kr.

Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgnigen om at dække udgifter ved istandsættelse af alterkalken, jfr. indhentet tilbud 18.750 kr.

Provstiudvalget henstiller dog til, at alterkalken udbedres nu, da det er påtalt på provstesynet.

6 - Gørding-Vemb-Bur, tillægsansøgning 5% midler, istandsættelse af værelse

Til behandling:

Ansøgning om 5% midler til reparation/istandsættelse af værelse i præstebolig, jfr. indhentet tilbud 62.500 kr.

Sager:

Tjenestebolig - Vemb Præstegård - vedr. skimmelsvamp (2022 - 34152)

Bilag:

Skimmelsvamp i præstebolig, samlet tilbud, til Gørding-Vemb-Bur menighedsråd, Tilbud Midtvest malerfirma, tilbud murer B. Ørts & Co, Vemb præstegård værelse overslag, samlet tilbud, tilbud Midtvest malerfirma, tilbud murer B. Ørts & Co, Plan

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler til dækning af reparation/istandsættelse af værelse i præstebolig, jfr. indhentet tilbud 62.500 kr.

7 - Gørding-Vemb-Bur, referat fra provstesyn

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift

Sager:

Synsudskrift - provstesyn forår 2023 - Ringkøbing provsti (2022 - 30599)

Bilag:

Provstesyn, Gørding 2023, Provstesyn, Bur 2023, Provstesyn, Vemb 2023

Provstiudvalget tager synsrapporten ti efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.

8 - Husby, referat fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Sager:

Synsudskrifte - provstesyn forår 2023 - Ringkøbing Provsti (2022 - 30599)

Bilag:

Provstesyn, Husby 2023

 

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommen budgetår.

9 - Staby-Madum, referat fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Sager:

Synsudskrift - provstesyn forår 2023 - Ringkøbing provsti (2022 - 30599)

Bilag:

Staby Kirke, provstesyn 2023, Staby præstebolig, provstesyn 2023, Madum kirke, provstesyn 2023

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommen budgetår.

10 - Sønder Nissum, refereat fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Synsudskrift - provstesyn forår 2023 - Ringkøbing provsti (2022 - 30599)

Bilag:

Provstesyn, Sdr. Nissum og Thorsminde 2023

 

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.

11 - Ulfborg, referater fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskriftt.

Sager:

Synsudskrift - provstesyn forår 2023 - Ringkøbing Provsti (2022 - 30599)

Synsudskrift - provstesyn forår 2023 - Ringkøbing Provsti (2022 - 30599)

Bilag:

Provstesynm, Ulfborg Kirke 2023, Ulfkær Kirke, provstesyn 2023, Ulfborg præstebolig, provstesyn 2023
 

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssing dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.

12 - Ny sogn og Gammel Sogn, ansøgning om placering af provenu af salg fra sommerhusgrunde

Til behandling:

Ansøgning om tilladelse til placering af salgsprovenu på 3.753.800 kr.

1) heraf ønskes anvendt 950.000 kr. til indfrielse af stiftslån, optaget til mellemfinansiering af tårnprojektet på Gammel Sogn Kirke.

2) heraf ønskes 2.803.800 kr. indsat i Ribe Stift,

3) ved udbetaling af kirkeistandsættelsesordningen til tårnprojektet på Gammel Sogn kirke ønses 950.000 kr. indsat i Ribe Stift

Sager:

Gammel Sogn - kirker - projekt murranke m.v. (2018 - 10206)

Bilag:

Salg af sommerhusgrunde, CCF_000821

Provstiudvalget godkender placering af salgsprovenu på 3.753.800 kr., således:

1)  heraf ønskes anvendt 950.000 kr. til indfrielse af stiftslån, optaget til mellemfinansiering af tårnprojektet på Gammel Sogn Kirke.

2) heraf ønskes 2.803.800 kr. indsat i Ribe Stift,

3) ved udbetaling af kirkeistandsættelsesordningen til tårnprojektet på Gammel Sogn kirke ønses 950.000 kr. indsat i Ribe Stift

13 - MDK, ansøgning om dækning af kørsel til Strib

Til behandling:

Margrethe D. Koch ansøger om dækning af kørsel til pilot-projekt vedrørende grøn omstilling - Ringkøbing-Strib t/r

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ringkøbing PU - provstiet - deltagelse i kursus/konferencer (2018 - 14890)

Bilag:

Kørsel til Strib


 

Provstiudvalget godkender kørsels-godgørelse til kursus i Strib til lav takst.

14 - Målsætning for PU

Til behandling:

Sager:

Budget - kirkekasser i Syd - Ringkøbing Provsti 2024 (2023 - 5507)

Bilag:

Målsætning
 

Provstiudvalget kommer med et nyt oplæg til målsætninger.

15 - Ringkøbing, forslag til helhedsplan for kirkegården

Til behandling:

Godkendelse af strategiplan på Ringkøbing kirkegård.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

 

Ansøgning - om godkendelse af helhedsplan for Ringkøbing kirkegård (2023 - 14951)

Ansøgning - om godkendelse af helhedsplan for Ringkøbing kirkegård (2023 - 14951)

Ansøgning - om godkendelse af helhedsplan for Ringkøbing kirkegård (2023 - 14951)

Ansøgning - om godkendelse af helhedsplan for Ringkøbing kirkegård (2023 - 14951)

Bilag:

Menighedsråd referat 7.3.2023, strategiplan 3, strategiplan 2, strategiplan 1

Provstiudvalget godkender strategiplanen.

16 - -Ringkøbing, bygningssyn 3. maj 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Synsudskrift - Ringkøbing kirke, kirkegård og præstebolig - 2021 (2021 - 12566)

Bilag:

Bygningssyn 03-05-2023
 


 

 

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.

 

17 - Velling, ansøgning om etablering af nyt varmeanlæg

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt etablering af nyt varmeanlæg i præstegården.

Projektet er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.

Til orientering:

Projektet er godkendt af stiftsøvrigheden den 17. maj 2023.

Sager:

 

Ringkøbing Provsti - Byggesag - Velling Præstebolig, Velling MR, Installation af nyt varmeanlæg (2023 - 13947)

Ringkøbing Provsti - Byggesag - Velling Præstebolig, Velling MR, Installation af nyt varmeanlæg (2023 - 13947)

 


 

 

18 - Kvartalsrapport 1.2023 PUK

Til behandling:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern kommune er modtaget for hele året.

Udgiftssiden udviser et mindre underskud, hvilket skyldes, at en stor del af udgifterne til menighedsrådenes ajourføring af kirkegårdskort er afholdt i 1. kvartal.

Sager:

Regnskaber - Ringkøbing Provsti - 1. kvt. 2023 (2023 - 12147)

Bilag:

Kvartalsrapport 2023

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten for 1. kvartal 2023

19 - Fra Formanden, ansøgning om formandshonorar

Til behandling:

Ansøgning om formandshonorar

Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Sager:

Ansøgning - om formandshonorar - Ringkøbing Provsti (2023 - 15638)

Bilag:

Formandshonorar, formandshonorar i provstiudvalget 15052023


 

Provstiudvalget har besluttet, at der tildeles et årligt formandshonorar på 10.000 kr. fra budgetår 2024.

20 - Rindum, delregnskab kirkerenovering

Til orientering:

Sager:

Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Byggesag - kirkerenovering - Rindum - dåbsventerum (2019 - 19681)

Bilag:

2295_Rindum_byggeregnskab (13)

2295_Rindum_byggeregnskab (11)

 

 

 

21 - Ulfborg, afgørelse vedr. udskiftning af tårnets dør ved Ulfborg Kirke

Til orientering:

Sager:

Ringkøbing Provsti - byggesag - Ulfborg Kirke - Ulfborg MR - Kirkebygning - nye døre (2022 - 36693)

Bilag:

Afgørelse vedr. udskiftning af tårnets dørr ved Ulfborg Kirke, Nationalmuseets udtalelse vedr. Ulfborg kirke udskiftning af tårnets dør.docx, 230106 Ulfborg kirke, dørparti.

Provsitudvalget før menighedsrådet opmærksom på, at der skal indsendes og godkendes et endeligt projekt, førend projektet må igangsættes.

22 - Sønder Lem, referat Hans Lund, 19.04.2023

Til orientering:

Sager:

Sønder Lem - Kirkegårde - tilretning af dige (2018 - 26814)

Bilag:

Referat

 

23 - Materiale fra kurset om grøn omstilling d. 21.-22. april

Til orientering:

Sager:

5 M-modellen, beslutningspunkt ti menighedsrådsmøde (ekstrra), eksempel på mødenotat (Favrskovs klimaudvalg), FGO præsentation v. Jesper R. Kristiansen, inspiration fra Favrskov + de 6 tænkehatte, interessentanalyse, Klods Hans-modellen, kommissorium for arbejdsgruppe, kommunikationsplan, skabelon til dagsorden (ekstra)

 

 

24 - Ny Sogn og Gammel Sogn, afgørelse vedr. istandsættelse og reetablering efter ødelæggelserne efter indbrug og tyveri i Ny sogn Kirke

Til orientering:

Sager:

Ringkøbing Provsti - byggesag - Ny Sogn Kirke - Ny Sogn og Gammel Sogn Menighedsråd - kirkebygning (2023-11155)

Bilag.

Afgørelse vedr. istandsættelse og reetablering efter ødelæggelserne efter indbrug og tyveri i Ny Sogn Kirke, Ny Sogn_NM23-00090, 230405 Nysogn kirke, reparation og erstatning efter indbrud. 

 

25 - Ringkøbing, afgørelse vedr. udvendig istandsættelse af Ringkøbing Kirke

Til orientering:

Sager: 

Ringkøbing Provsti - byggesag - Ringkøbing kirke - Ringkøbing MR - kirkebygning - blytag (2023 - 1867)

Bilag:

Afgørelse vedr. udvendig istandsættelse af Ringkøbing Kirke, Ringkøbing_NM23-0075, 230320 -Ringkøbing kirke udvendig istandsættelse

Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på, at der er bevilget 1.750.000 kr. til projektet.

26 - Sønder Lem, fra Hans Lund, referat 3.5.2023

Til orientering:

Sager:

Sønder Lem - kirkegårde - tilretning af dige (2018-26814)

Bilag:

Referat

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646