Direkte til indholdet
Gå til forsiden

20. februar 2024 - ekstraordinær

 

2024

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
Ekstraordinær PU møde den 20. februar 2024 - kl. 13:00 til 14:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Hans-Ole Jessen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Mødepunkt Referat

1 - Vedrørende byggesag Ringkøbing Menighedsråd

Margrethe Koch deltog ikke i mødet.

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ringkøbing Kirke -
Ringkøbing MR - Kirkebygning- istandsættelse af tårn (2023 - 8610)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ringkøbing Kirke - Ringkøbing MR - Kirkebygning- istandsættelse af tårn (2023 - 8610)
Bilag:
Renoveringsprojekt Ringkøbing Kirke, 04_Ringkøbing_tidsplan_Rev. 2024-01-25, Kirkerenovering, 2839_Ringkøbing_oversigt tilbud, 2024-02-09_Ringkøbing_besparelsesbudget efter indhentning af tilbud, Lukket møde 9.2.2024, Ansøgning til lån af stiftsmidler renovering af kirken,
Renoveringsprojekt kirken, VS Ringkøbing kirke, budget med ny stilladspris, 2024-02-14_Ringkøbing_budget efter lic med besparelser,
2024-02-14_Ringkøbing_budget efter lic, S25C-924021412280, Lukket møde 9.2.2024, 14.2. 2024 Ansøgning stiftlån
 

Provstiudvalget har besluttet, at anlægsbevillingen til mandskabsbygning konverteres til
renoveringsprojektet.
Såfremt forsikringenhedens erstatning helt eller delvis udebliver, bevilges Ringkøbing Menighedsråd et likviditetslån på til 482.275,00 kr.Likviditetslånet udbetales når Menighedsrådet har
behov for lånet. Likviditetslånet tilbagebetales i 2025.
Provstiudvalget har ligeledes besluttet, at projektet omkring etablering af ny mandskabsbygning på
kirkegården skal genvurderes.
   
   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646