Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Målsætning, PU

 

Målsætninger og særlige indsatsområder.

MÅLSÆTNINGER:

Ringkøbing Provstiudvalg ønsker at føre en sund og ansvarlig økonomisk politik.
Det vil sige, at
- vi skal have råd til de anlægsudgifter, der følger med at have mange middelalderkirker, ligesom vi også skal have råd i driften til aktiviteter i alle provstiets små og store sogne.
- vi ønsker at holde kirkeskatten i ro
- vi er forsigtige med nye lånoptag
- provstiets kirkegårde drives så bæredygtigt som muligt
- fordeling af økonomiske ressourcer er præget af gennemsigtighed og åbenhed
- provstiet ønsker at understøtte den grønne omstilling ved kirkerne, på kirkegårdene og i præstegårdene og evt. jordtilliggender.

 

Ringkøbing Provstiudvalg ønsker, at provstikontoret giver god og hjælpsom vejledning til menighedsrådene, og at provstiets hjemmeside er oplysende og nem at bruge.
Desuden opfordrer provstiudvalget til, at menighedsrådene arbejder sammen på mange planer.

 

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:
Ringkøbing Provsti har økonomiske samarbejder/puljer.
I både Nord (den del af provstiet, der ligger i Holstebro Kommune) og Syd (den del af provstiet, der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune) har vi en maskinpulje. Desuden har vi i Nord en pulje til udarbejdelse af planer for kirkegårdsudvikling, og i Syd en pulje til energioptimerende tiltag.

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk