Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Udgåede gravsten

 

Udgåede gravsten

I forbindelse med provstesyn falder talen ofte på de mange gamle og udgåede gravsten, der står på kirkegårdene rundt omkring i provstiet. 

Fra Ribe stift anbefales følgende procedure i forhold til udgåede gravsten:

- Gravsten fotograferes og registreres, mens de endnu står på gravstedet.
- Når fredningstiden udløber, kontaktes efterladte, om gravstedsaftalen ønskes forlænget.
- Ønsker efterladte ikke forlængelse, kan gravstenen afhentes af efterladte, der er ejer af stenen.
- Ønsker efterladte ikke at afhente stenen, tilfalder den menighedsrådet, der derefter bortskaffer den. 

Er stenen bevaringsværdig vil menighedsrådet finde en velegnet plads til opbevaring af stenen. Om stenen er bevaringsværdig vurderes af (i Nord) Holstebro Museum eller (i Syd) Ringkøbing-Skjern Museum. Det er provstiudvalget, der har det afgørende ord, hvis menighedsråd og museum ikke er enige om en gravstens bevaringsværdi. 

Udgåede gravsten udenfor diget er ikke tilladt, og de skal derfor omgående fjernes.

 

Kirkeministeriet har følgene kriterier for bevaringsværdige gravsten:
Gravminder der enten er mere end 100 år gamle eller er typiske for den enkelte kirkegård, dvs. har særlig udsmykning af kulturhistorisk interesse, lokalhistoriske, gamle slægts- og gårdnavne, særlig inskription og stillingsbetegnelser udført af anerkendte kunstnere, fortjenstfulde mænd og kvinder eller gravminder der er omkranset af støbe- og smedejernsgitter.

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646