Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstesyn

 

Provstesyn

Provstesyn afholdes i løbet af foråret. 
Der udsendes et program til de involverede menighedsråd i starten af året. Der afholdes provstesyn i det enkelte sogn hvert 4. år.

Det er menighedsrådets opgave at indbyde og indkalde medlemmer, samt evt. sørge for forplejning, hvis det er anført i det udsendte program. Hele menighedsrådet indbydes til at deltage i kirkesynet, men som minimum bedes kirkeværge og graver om at være til stede ved syn af kirker og kirkegårde. Ved syn af præsteboligen skal som minium præsten og præstegårdsudvalgsformanden være til stede. 

Provstiet deltager med provst, Margrethe Koch, bygningssagkyndig, Kjeld Pedersen og provstisekretær.
Selve synet styres af provsten og provstiets bygningssagkyndige. Provstisekretæren skriver referat af synet, der godkendes af provst og bygningssagkyndig og derefter sendes ud til de enkelte menighedsråd.

Referatet er ingen bevilling, men et værktøj til igangsætning af udbedring af evt. mangler efter normal budgetprocedure og til opfølgning ved næste provstesyn.

 


Kommende provstesyn

­­
2024

Ny Sogn Kirke - Ny Sogn præstebolig
Gl. Sogn Kirke
Lyngvig Kirke
Hvide Sande Kirke - Hvide Sande præstebolig
Haurvig Kirke

2025
Vedersø Kirke
Stadil Kirke
Tim Kirke - Tim præstebolig
Sdr. Lem Kirke - Sdr. Lem præstebolig
Lem Kirke 
Ringkøbing Kirke - Ringkøbing præstebolig - Ringkøbing provstebolig - Ringkøbing Kirkehus

2026
Ølstrup Kirke
Hover Kirke
Torsted Kirke - Torsted præstebolig 
Rindum Kirke - Rindum Kirkehus - Rindum præstebolig
Velling Kirke - Velling præstebolig
No Kirke
Hee Kirke - I.C. Christensens Hus

2027
Gørding Kirke
Vemb Kirke - Vemb præstebolig
Bur Kirke
Thorsminde Kirke
Sdr. Nissum Kirke
Husby Kirke - Husby præstebolig
Ulfkær Kirke - Ulfborg Sognehus - Ulfborg Kirke - Ulfborg præstebolig
Madum Kirke
Staby Kirke - Staby præstebolig

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646