Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Inhabilitet

 

Inhabilitet

Der henvises til forvaltningsloven, kapitel 2, §3 i forhold til, om et menighedsrådsmedlem er inhabil i en given sag - læs her

Dagsorden og referat:  såfremt et udvalgsmedlem er part i en sag under et dagsordenspunkt, skal det fremgå af dagsordenen, at vedkommende ikke deltager under behandling af punktet.  Dette fremgår ligeledes af referatet.

Alle kan give tilbud til et menighedsråd på reparationsarbejder, byggeri og vareleverancer – også medlemmer af menighedsråd.  Afgiver et rådsmedlem eller dennes nærmeste familie tilbud bliver man automatisk inhabil ved behandling af tilbuddene.

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646