Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Honorarer til menighedsrådsmedlemmer

 

Honorarer til menighedsrådsmedlemmer

   

Der skal aftales evt. honorar for enkeltposter, det vil sige formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. Beslutningen om det kan dog udsættes til det første ordinære møde.
Honorarudbetaling skal gøres under hensyntagen til MR-lovens § 8 stk. 5 og § 9 stk. 6 - se loven her
I Ringkøbing Provsti har vi vedtaget, at hvert menighedsråd får en pulje til evt. honorering, man beslutter selv i menighedsrådet, hvordan pengene fordeles på de enkelte poster. Puljens størrelse afhænger af, hvor mange folkekirkemedlemmer der er i sognet, ud fra oplysning på sogn.dk.
I flersognspastorater må der tillægges 5.000 kr. ekstra i honorar til kirkeværge for kirke 2 og 3. 

 

Antal medlemmer Sogne Honorarpulje
fra 0 > 500   Haurvig, Ølstrup, Husby 27.810,76
fra 501 > 1000

Hvide Sande, No, Hee, Sdr. Lem,

Hover-Torsted, Staby-Madum, Sdr. Nissum

30.900,84
fra 1001 > 1500 Ny og Gl. Sogn, Lem, Velling 33.990,92
fra 1501 > 2000  Lyngvig, Tim-Stadil-Vedersø, Gørding-Vemb-Bur 37.081,01
fra 2001 > 2500   Ulfborg 40.171,09
fra 3501 > 4000   Rindum, Ringkøbing 49.441,34

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646