Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden, PU-møder

 

Dagsorden til næstkommende provstiudvalgsmøde vil blive offentliggjort her på siden ca. 8 dage inden, mødet afholdes. Ønsker man at se eventuelle bilag til de enkelte punkter, kan man henvende sig på provstikontoret. Se kontaktoplysninger her.

 

Dagsorden:

2024

Dagsorden
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde 8. februar 2024 - d. 08-02-2024 kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe
Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch, Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden  
2 - Nyt fra Provstiet 

 

3 - Oversigt kvartalsrapporter MR (3. kvartal)
Oversigten indeholder 3 faner - hhv. 1. - 2. og 3.
kvartal
5 menighedsråd mangler at aflevere 3. kvartals
regnskabsrapport i kirkeportalen
Bilag:
Aktdokument, Oversigt MR kvartalsrapporter 2023
Ringkøbing Provsti

 

4 - Oversigt over afleverede budgetter MR
En del menighedsråd mangler at godkende det
endelige budget
Bilag:
Aktdokument, 2024 Endelig budget afleveret og
godkendt af MR

 

 

5 - Evaluering formands- og kasserermødet 31.
januar
 

 

 
6 - Præstegårdsvej 20 Vemb - fugtproblemer
Sager:
Præstegården Vemb - forespørgsel tegninger
vedrørende gammel kloak (2023 - 34639)
Bilag:
Aktdokument, Undersøgelse ved Vemb præstegård
(1), Præstegården Vemb omfangsdræn
 
7 - Stadil MR - Stadil Kirke - Udskiftning blytag tårn
og våbenhus
Udskiftning af blytag på våbenhus og østside af
kirketårn pga. råd
Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Stadil Kirke - Tim-
Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Kirkebygning
(2024 - 2493)
Bilag:
Aktdokument, Stadil Kirke - Forprojekt blytag,
Opsummering
 

8 - Lem MR - Ansøgning om træfældning på øvre
Kirkegård
Sager:
Lem MR - ansøgning om træfældning på øvre
kirkegård (2024 - 3356)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om vedligeholdelse af
kirkegård

 

 

9 - Sønder Lem MR - flytning af midler til indkørsel
Tidligere bevilligede 50.000,00 kr. til
projektbeskrivelse af ønskede opgaver i
præstegården, ønskes af MR flyttet til reparation af
indkørsel i stedet.
Sager:
Ansøgning - sønder Lem MR - 5% midler - nedkørsel
Højmark Præstegård (2023 - 32988)
Ansøgning - sønder Lem MR - 5% midler - nedkørsel
Højmark Præstegård (2023 - 32988)
Bilag:
Aktdokument, Referat MR møde onsdag 06122023,
Aktdokument, Sønder Lem MR ændring tildelte
midler til ned-indkørsel
 

10 - Husby og Sdr. Nissum MR - Ansøgning om
indkøb af minilæsser
Anette Lillevang - deltager ikke i dette punkt.
Bilag:
Aktdokument, IMG_20240126_0001, Referat MR
møde d.23.01.2024 Husby Sdr. Nissum Thorsminde

 

 

11 - Tim Stadil Vedersø - Behandling jagtleje
kontrakt
Kontrakt vedr. jagtleje fra 2016 har fejlagtig aldrig
været behandlet på et PU møde
Sager:
Vedtægt - Tim Stadil Vedersø Menighedsråd - skov i
Vedersø. (2023 - 13078)
Sag hørende til mødet: Ringkøbing Provsti. PU møde
den 25. oktober 2023. (2023 - 29539)
Sag hørende til mødet: Ringkøbing Provsti. PU møde
den 25. oktober 2023. (2023 - 29539)
Bilag:
Aktdokument, Image_20231219_0001,
Image_20231219_0002, Image_20231219_0003,
Image_20231219_0004, Aktdokument, Aktdokument

 

 

 

13 - Ølstrup MR - Ansøgning vedrørende kalkning af
kirke
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning
om kalkning af kirken


 

 
14 - Ølstrup MR - Ansøgning vedrørende reparation
af fugt i tårnet
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning
om reparation af fugt i tårn
 
15 - Ølstrup MR - Ansøgning om konvertering af
anlægsbevilling varmeanlæg
Ansøgning om omkonvertering fra anlægsbevilling
til nyt varmeanlæg, til styring - sammen med det
øvrige varmeanlæg og af el-radiatorer i koret.
Bilag:
Aktdokument, Ølstrup Menighedsråd - Ansøgning
om omkonvertering af anlægsbevilling

 

16 - Sønder Lem MR - renovering af kirke -
udskiftning vinduer
Orienteringspunkt
Udskiftning af vinduer i stedet for renovering,
da det ikke lod sig gøre at reparere dem.
Meromkostning indeholdes i projektets
ekstraarbejder.
Sendt til høring i Stiftet - og accept herfra.
Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sdr. Lem Kirke -
Sønder Lem Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2023 - 37348)
Byggesag - Sønder Lem Sogns Menighedsråd -
Ringkøbing Provsti - Sdr. Lem Kirke - Kirkebygning -
udskiftning af 2 vinduer (2024 - 1553)

Byggesag - Sønder Lem Sogns Menighedsråd -
Ringkøbing Provsti - Sdr. Lem Kirke - Kirkebygning -
udskiftning af 2 vinduer (2024 - 1553)
Bilag:
Aktdokument, 20231221 Sdr. Lem Kirke -
Supplerende forslag ansøgning vedr. vinduer,
Opsummering, Aktdokument, Afgørelse vedr. et
revideret projekt til udskiftning af to vinduer i
forbindelse med indvendig istandsættelse i kirken,
Sønder Lem Kirke - Udskiftning af vinduer i. forb. m.
indvendig istandsættelse, j.nr. 2024-1553, 240113
Sønder Lem Kirke, vinduer, Aktdokument, Afgørelse
vedr. et revideret projekt til udskiftning af to vinduer
i forbindelse med indvendig istandsættelse i kirken,
Sønder Lem Kirke - Udskiftning af vinduer i. forb. m.
indvendig istandsættelse, j.nr. 2024-1553, 240113
Sønder Lem Kirke, vinduer

 

 

 

17 - Hvide Sande - Helligåndskirken - ændring
placering transformator - fredet område
Orienteringspunkt
Møde den 31. januar 2024 - med Ringkøbing Skjern
Kommune, Ribe Stift,
den kongelige bygningsinspektør og Ringkøbing
Provsti
vedr. placering/flytning af transformer på fredet
område.
Sager:
Plansag – Ringkøbing-Skjern Kommune – Fredning –
Transformator ved Helligåndskirken i Hvide Sande –
Matr.nr. 11ea og 11g (matr.nr. gældende på kort fra
Plandata: 11hr). (2023 - 18157)
Plansag – Ringkøbing-Skjern Kommune – Fredning –
Transformator ved Helligåndskirken i Hvide Sande –
Matr.nr. 11ea og 11g (matr.nr. gældende på kort fra
Plandata: 11hr). (2023 - 18157)
Bilag:
Aktdokument, Foto Søndergade, Hvide Sande Kirke -
ombyggning og placering af ladestandere, Ribe Stift -
Skærmbilleder - Helligåndskirken (Hvide Sande Kirke
9172) - Ringkøbing-Skjern Kommune -Fredning, Ribe
Stifts høringssvar vedr. lovliggørelse af opsat
transformator og ladestandere på et fredet areal ved
Helligåndskirken i Hvide Sande, 231016 Hvide Sande
Kirke, transformator og ladestandere, Aktdokument,
SICHARGE-D-Brochure-EN_fulldcp


 

 
18 - Tim-Stadil-Vedersø MR - Nye døre, vinduer
godkendelse fra Stiftet
Orienteringspunkt
Udskiftning af døre til redskabsrum, toilet og
handicaptoilet.
Sendt til høring i Stiftet og accept herfra.
Sager:
Byggesag - Tim-Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd
- Ringkøbing Provsti - Vedersø Kirke - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser - Nye døre til
redskabsrum, toilet og handicaptoilet (2023 - 35405)
Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. nye døre til
redskabsrum, toilet og handicaptoilet, 231215
Vedersø Kirke, døre, Vedersø Kirke - døre -
Nationalmuseets udtalelse
 

19 - Ulfborg MR - Udskiftning varmeanlæg -
principgodkendelse
Orienteringspunkt
Stiftet har principgodkendt sagen.
MR skal indsende revideret projekt og anbefales, at
udarbejde
detaljeret projektbeskrivelse.
Sager:
Byggesag - Ulfborg Sogns Menighedsråd - Ringkøbing
Provsti - Ulfborg Kirke - Kirkebygning - Rev. projekt
om udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg Kirke
(2023 - 35402)
Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. revideret projekt
angående udskiftning af varmeanlæg i Ulfborg Kirke,
Nationalmuseets udtalelse vedr. Ulfborg kirke Nyt
varmeanlæg 110124, Kgl.Byg. Udtalelse vedr. rev.
projekt om udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg
Kirke (STPR F2 2712657), KVEK Udtalelse vedr. rev.
projekt om udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg
Kirke (STPR F2 2712657)


 

 

20 - Status på ladestandere i Ringkøbing Provsti
Orienteringspunkt
Rambøll har informeret om, at det er Clever som har
vundet alle udbud i Ribe Stift.
Stiftet vil invitere de relevante menighedsråd til et
orienterende møde sammen med Clever.
Der er en fast pris pr. stander på 72.000,00 kr. +
moms.
Sager:
Projekter - Opstilling af ladestandere (2022 - 37665)
Projekter - alle provstier i Ribe Stift - om
elladestandere - Styregruppe (2023 - 8833)
Bilag:
Aktdokument, Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt,
Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt, Kontrakt,
image005, Aktdokument, RDK2023N01276-RAM-PP-
00005, Eksempel på udfyldt skabelon til
Fredningsnævnet, Bilag 9a - Skabelon til
Fredningsnævnet

 

 
21 - Husby MR - Renovering Husby kirke - endelig
byggeregnskab
Orienteringspunkt
Renovering færdig - endelig byggeregnskab
Sager:
Byggesag - Husby - Ringkøbing Provsti - renovering af
kor (2019 - 33983)
Bilag:
Aktdokument, Byggeregnskab_Hudby
kirke_25.01.2024, Disp-forslag_Husby
Kirke_Istandsættelse af korets blytag med
følgearbejd...
 

22 - Eventuelt

 

 

 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk