Direkte til indholdet
Gå til forsiden

23. maj 2024 - ekstraordinær

 

23. maj 2024 - ekstraordinær

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde den 23. maj 2024 - kl. 21:00 til 22:00 - ekstraordinær
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch, Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat

1 - Stadil MR - Ansøgning om likviditetslån og behandling af byggesag om udskiftning af blytag

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Stadil Kirke - Tim- Stadil-Vedersø Sognes Menighedsråd - Kirkebygning
 2024 - 2493)
Byggesag - Stadil kirke - utæt blytag - Ringkøbing Provsti (2023 - 5498)

Bilag:
VS Aftale, Stadil kirke blytag, bemærkninger til aftale (AB18), Samlet beskrivelse, Ansøgning., Fwd referat
11-01-2024, Referat 11-01-2024, Fwd Referat fra Menighedsrådsmøde 16.5.2024, 240516ref, Fwd
arkitekttilbud, 2023-03-11 Arkitekttilbud

 

Jf. MR´s beslutningsreferat fra den 16. maj 2024 skal det lige påpeges, at der endnu ikke er bevilliget noget til anlæg i budgettet for 2025.

Provstiudvalget bevilliger et likviditetslån på  847.500,00 kr. så arbejdet med renovering af blytag kan påbegyndes nu.

Likviditetslånet skal tilbagebetales i 2025 dette sker
via ansøgte anlægsmidler.

Menighedsrådet skal huske, at ansøge om beløbet i budgettet fort 2025.
Iøvrigt imødeser PU svar på menighedsrådets ansøgning til kirkeistandsættelsesordningen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
   
   
   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646