Direkte til indholdet
Gå til forsiden

13. maj 2024

 

13. maj 2024

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde den 13. maj 2024 - kl. 14:00 til 16:00
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch, Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat

1 - Nyt fra Provstiet

 

Dagsordne til budgetsamrådsmøde:

PUK regnskab 2023

Foreløbigt budget

Nyt fra Provstiet

Provstiudvalget vil anbefale at Stadil MR søger fra kirkeistandsættelsesordningen til renovering af blytag. Hvis det bliver nødvendigt kan der søges om likviditetslån i Provstiet.

Fælles regnskabskontor - debat om situationen med manglende afleveringer af årsregnskaber 2023, og som kan få indflydelse på aflevering af budgetter 2025 og kvartalsregnskaber 2024.

Provstiudvalget finder situationen uholdbar - fristerne er ikke blevet overholdt.

Provstiudvalget er efterfølgende af bestyrelsen blevet indkaldt til et møde lørdag den 18. maj, for at få en afklaring på situationen.

 

2 - Staby Madum MR - ansøgning om midler til eltraktor
Sager:

Staby Madum Ansøgning til maskinpuljen om køb af eltraktor (2024 - 8652)
Staby Madum Ansøgning til maskinpuljen om køb af eltraktor (2024 - 8652)
Bilag:
Re Tillæg til tidligere fremsendte ansøgning til maskinpuljen., Vedr. Staby Madum MR - ansøgning
om midler til eltraktor med tilbud, Staby Madum MR - ansøgning eltraktor, Staby Madum MR - tilbud på eltraktor

Provstiudvalget godkender ansøgningen om indkøb af eltraktor.
Det bør undersøges om der kan monteres en løvsuger, så den kan indgå i handlen.

3 - Ølstrup MR - Udbedring af fugtproblemer i sokkel i kirkens tårn

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ølstrup - Ølstrup Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2024 - 7848)

Bilag:
Aktdokument, Afgørelse vedr. udbedring af fugtproblemer i tårnets sokkel, Ølstrup_NM23-00767, 240306 Ølstrup Kirke, fugtproblemer ved tårn

Inge Dorthe Kaasgaard deltog ikke i dette punkt.
Orienteringspunkt


Stiftet har godkendt sagen. Gravearbejdet skal gennemføres i samarbejde med Nationalmuseets kirkearkæologer, og der skal være arkæologer
tilstede under gravningen.

4 - Lyngvig MR - Ansøgning projekt ladestander

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Lyngvig Kirke - Lyngvig Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2024 - 11521) Ringkøbing Provsti - Byggesag - Lyngvig Kirke - Lyngvig Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 11521) Ringkøbing Provsti - Byggesag - Lyngvig Kirke - Lyngvig Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 11521)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Aktdokument, thumbnail_IMG_2425, thumbnail_IMG_2424, thumbnail_IMG_2423, Menighedsrådsmøde 080424, Kontraktunderskrevet,
Opsummering, Aktdokument, Afgørelse vedr. etablering af en ladestander, 240416 Lyngvig Kirke, placering af ladestaander

 

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til stiftet.

5 - Madum MR - Kalkning og rep. efter fugt inde i kirken

Der skal oprettes en byggesag på projektet.

Orienteringspunkt
Der skal indhentes 2 identiske tilbud på udførelse af opgaven. Og så skal der oprettes en byggesag.

6 - Husby MR - menighedshus - konfirmandstue

Sager:
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 - 4150)
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 - 4150)
Plansag - Husby Menighedsråd - Menighedshus - konfirmantstue - ved Husby præstebolig (2024 - 4150)

Bilag:
menighed hus MV -- ved husby kirke præstebolig, grundplan præstebolig 1, menighed hus 0405-2024, S2.01 Skitseplan.pdf 04050 2024 menighedshus, Elplan 2,0, pris pr 04 05 2024, Tillæg til MR møde d.20.03. - afholdt d.2.april, SV placering af bygning skematisk på kort Husby Præstebolig., VS placering af bygning skematisk på kort,10243069_240418_sitplan_dktm1_2d_RevA, 10243069_240418_sitplan_dktm1_2d_RevA_A4, 04.08.1960

Anette Lillevang deltog ikke i dette punkt.


Provstiudvalget anerkender og godkender de opdaterede tegninger på ny konfirmandstue,
graverfaciliteter og placering.
Provstiudvalget anbefaler, at byggesagen kan opstartes, og der søges landzonetilladelse.

7 - Husby MR: konvertering af anlægsmidler 


Sager:
Ansøgning - Omkonvertering af anlægsmidler - Husby MR - fra kirkerenovering til maling i præstebolig (2024 - 14543)
Bilag:
Omlægning af anlægs midler Husby menighedsråd

Provstiudvalget godkender konvertering af anlægsmidler til merudgift ved istandsættelse af præstebolig - efter regning.

8 - Hee No MR - omkonvertering af anlægsmidler


Sager:
Fra Hee No MR: Mødereferat Hee No Menighedsråd 1. maj 2024 (2024 - 14517)
Fra Hee No MR: Mødereferat Hee No Menighedsråd 1. maj 2024 (2024 - 14517)

Bilag:
Mødereferat Hee No Menighedsråd 15 2024, Mødereferat Hee No Menighedsråd 1 5 2024, VS
Emne til næste PU-møde., Overflytning af anlægsmidler., Tilbud Tårnlåger

Provstiudvalget godkender konverteringen af anlægsmidler til reparation af tårnlåger.

9 - Velling MR - ansøgning til maskinpulje

Sager:
Ansøgning - Maskinpulje Syd - Velling MR - køb af plænetraktor med klipper (2024 - 7401)

Bilag:
Velling MR - ansøgning til maskinpuljen - genfremsendt, 20240415 Dansk Maskinbørs EL - plænetraktor, 20240505 provsti, brev tilbud eldreeven plænetraktor, 20240505 Rive Dansk
Maskinbørs, 20240505 Smedegård Tilbud

Provstiudvalget godkender ansøgning på eltraktor med rive til en byttepris på 60.000,00 kr.

10 - Velling MR: kvartalsrapport 3. kvt. 2023

Sager:
Kvartalsrapport - 3. kvartal 2023 - Velling MR (2024 - 14516)

Bilag:
Velling MR. kvartalsrapport 3. kvt. 2023 som aftalt, 20240419 3 kvt 2023

Provstiudvalget har behandlet kvartalsrapporten.

11 - Ølstrup - ladestander

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ølstrup - Ølstrup Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser - laderstander ved Ølstrup Kirke (2024 - 14016)

Bilag:
Aktdokument, MHR p plads, MHR referat 1504 2024, MHR billeder, MHR underskrift, Opsummering

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til Stiftet.

12 - Eventuelt

Husk - vi får besøg fra Thisted provstiudvalg den 12. juni - programmet er fastlagt og sendt ud. De har meldt tilbage, at de kommer seks personer.
   
   
   
   
   
 

 

 
 
   
   
   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646