Direkte til indholdet
Gå til forsiden

04. juni 2024 - ekstraordinær

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
PU møde den 04. juni 2024 - kl. 16:00 til 17:00 - ekstraordinær
Deltagere: Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch, Hans-Ole Jessen

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

 

2 - PUK kvartalsrapport 1. kvt. 2024

Sager: 

PUK kvartalsrapport 1. kvartal 2024 (2024 - 17350)

Bilag: 

PUK kvartalsrapport 1. kvt. 2024, Ringkøbing Provsti afstemning kvartal, Forklaring fra Jette til Ringk PU

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten for 1. kvartal 2024

3 - PUK foreløbig budget 2025

Sager:
PUK budget 2025 (2024 - 17351)

Bilag:
PUK årsbudget 2025

Provstiudvalget godkender foreløbig PUK budget for 2025
Årsbudget 2025 er blevet afleveret til provstiet Budgettet er blevet påført tidsstemplet:
04-06-2024 16:43

4 - Ansøgning ladestander - Rindum MR

Orienteringspunkt

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Rindum sogn/kirke - Rindum Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser (2024 - 16568)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til Stiftet.

5 - Ansøgning ladestander - Sønder Nissum MR

Orienteringspunkt

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Sdr. Nissum Kirke - Sønder Nissum Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 13786)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til Stiftet.

6 - Ansøgning ladestander - Ulfborg MR - Ulfkjær kirke

Orienteringspunkt

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Ulfkær kirke - Ulfborg Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser (2024 - 13794)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til Stiftet.

7 - Ansøgning ladestander - Velling MR

Orienteringspunkt

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Velling Kirke, Velling Kirkeby 28, 6950 Ringkøbing - Velling Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 17009)
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Velling Kirke, Velling Kirkeby 28, 6950 Ringkøbing - Velling Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 17009)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening,
Aktdokument, Konsulentbrev, Anmodning om udtalelse vedr. etablering af en ladestander ved
Velling Kirke, Ribe Stift - Skærmbillder -Velling Kirke - Ringkøbing Provsti, Placering af ladestander

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til Stiftet.

8 - Ansøgning ladestander - Gørding Vemb Bur MR

Orienteringspunkt

Sager:
Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vemb Kirke - Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 17070) Ringkøbing Provsti - Byggesag - Vemb Kirke -
Gørding-Vemb-Bur Sognes Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2024 - 17070)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening,
Aktdokument, Konsulentbrev, Anmodning om udtalelse vedr. etablering af en ladestander ved
Vemb Kirke, Ribe stift - Skærmbilleder - Vemb Kirke - Ringkøbing Provsti, Placering af ladestander

Provstiudvalget har godkendt ansøgningen og videresendt til Stiftet.
9 - Eventuelt
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21242071 - EAN nr.: 5798000856646