Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 24. maj 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 24. maj 2023

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsorden Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af ordensregelment Provstiudvalget godkender og underskriver ordensregelmentet.

3 - Ringkøbing, Fastsættelse af boligbidrag og aftale om forbrug, Tangsvej
Til behandling:
1) Godkendelse af aftale om fordeling af forbrugsafgifter, indgået mellem sognepræsten og
menighedsrådet.
2) Fastsættelse af boligbidrag.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender aftale om fordeling af forbrugsafgifter.
Provstiudvalget tager fastsættelse af boligbidrag til efterretning.

4 - Husby, fastættelse af boligbidrag
Til behandling:
Fastsættelse af boligbidrag.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget tager fastsættelse af boligbidrag til efterretning.
5 - Hee, Ansøgning - 5% midler - til fornyelse af undertangent-belægninger på orgel og restaurering
af alterkalk
Til behandling:
Ansøgning om 5% midler til dækning af:
1) udgifter ved istandsættelse af tangenter på orglet,
jfr. indhentet tilbud 36.000 kr. og

2) udgifter ved istandsættelse af alterkalken, jfr.
indhentet tilbud 18.750 kr.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler til dækning af udgifter ved istandsættelse af
tangenter på orglet, jfr. indhentet tilbud 36.000 kr.
Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen om at dække udgifter ved istandsættelse af
alterkalken, jfr. indhentet tilbud 18.750 kr.
Provstiudvalget henstiller dog til, at alterkalken udbedres nu, da det er påtalt på provstesynet.

 

6 - Gørding-Vemb-Bur, tillægsansøgning 5% midler, istandsættelse af værelse

Til behandling:
Ansøgning om 5% midler til reparation/istandsættelse af værelse i præstebolig,
jfr. indhentet tilbud 62.500 kr.

Provstiudvalget godkender udbetaling af 5% midler til dækning af reparation/istandsættelse af værelse i
præstebolig, jfr. indhentet tilbud 62.500 kr.

 

7 - Gørding-Vemb-Bur, referat fra provstesyn
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.

 

8 - Husby, referat fra provstesyn 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.

 

9 - Staby-Madum, referat fra provstesyn 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.

 

10 - Sønder Nissum, referat fra provstesyn 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.

 

11 - Ulfborg, referater fra provstesyn 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
12 - Ny Sogn og Gammel Sogn, ansøgning om placering af provenu fra salg af sommerhusgrunde
Til behandling:
Ansøgning om tilladelse til placering af salgsprovenu på 3.753.800 kr.

1) heraf ønskes anvendt 950.000 kr. til indfrielse af stiftslån, optaget til mellemfinansiering af
tårnprojektet på Gammel Sogn kirke.

2) heraf ønskes 2.803.800 kr. indsat i Ribe Stift.

3) ved udbetaling fra Kirkeistandsættelsesordningen til tårneprojektet på Gammel Sogn kirke ønskes 950.000 kr. indsat i Ribe Stift.
Provstiudvalget godkender placering af salgsprovenu på 3.753.800 kr., således:

1) heraf ønskes anvendt 950.000 kr. til indfrielse af stiftslån, optaget til mellemfinansiering af
tårnprojektet på Gammel Sogn kirke.

2) heraf ønskes 2.803.800 kr. indsat i Ribe Stift.

3) ved udbetaling fra Kirkeistandsættelsesordningen til tårneprojektet på Gammel Sogn kirke ønskes
950.000 kr. indsat i Ribe Stift.
13 - MDK, Ansøgning om dækning af kørsel til Strib
Til behandling:
Margrethe D. Koch ansøger om dækning af kørsel til pilot-projekt vedrørende grøn omstilling -
Ringkøbing-Strib t/r.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender kørsels-godtgørelse til kursus i Strib til lav takst.
14 - Målsætning for PU
Til behandling:
Provstiudvalget kommer med et nyt oplæg til målsætninger.
15 - Ringkøbing, Forslag til helhedsplan for kirkegården
Til behandling:
Godkendelse af strategiplan på Ringkøbing kirkegård.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender strategiplanen.
16 - Ringkøbing, Bygningssyn 3. maj 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsudskrift
.
Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
17 - Velling, ansøgning om etablering af nyt varmeanlæg
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt etablering af nyt varmeanlæg i præstegården.

Projektet er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.

Til orientering:
Projektet er godkendt af Stiftsøvrigheden den 17. maj 2023.
Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om etablering af nyt varmeanlæg til efterretning.
Projektet er finansieret.
Menighedsrådet skal sørge for, at landinspektør registrerer rørlægningen på præstegårdens jorder.
18 - Kvartalsrapport 1.2023 PUK
Til behandling:
Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket
skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern kommune er modtaget for hele året.
Udgiftssiden udviser et mindre underskud, hvilket skyldes, at en stor del af udgifterne til
menighedsrådenes ajourføring af kirkegårdskort er afholdt i 1. kvartal.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten for 1.
kvartal 2023.

 
19 - Fra formanden, Ansøgning om formandshonorar
Til behandling:
Ansøgning om formandshonorar.

Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har besluttet, at der tildeles et årligt formandshonorar på 10.000 kr. fra budgetår 2024.
20 - Rindum, delregnskab kirkerenovering
Til orientering:
 
21 - Ulfborg, Afgørelse vedr. udskiftning af tårnets dør ved Ulfborg Kirke
Til orientering:
Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på, at der skal indsendes og godkendes et endeligt projekt, førend projektet må igangsættes.
22 - Sønder Lem, referat Hans Lund, 19.04.2023
Til orientering:
 
23 - Materiale fra kurset om grøn omstilling d. 21.-22. april
Til orientering:
 

25 - Ringkøbing, Afgørelse vedr. udvendig istandsættelse af Ringkøbing Kirke
Til orientering:

Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på, at der er bevilget 1.750.000 kr. til projektet.
26 - Sønder Lem, fra Hans Lund, referat 3.5.2023
Til orientering:
 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk