Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 22. august 2023

 

Deltagere:Jens Nicolai Vejlgaard Christensen, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Afbud:

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes

Godkendelse af referat fra seneste møde

Referat godkendes

Nyt fra Provstiet

Der blev orienteret om Konsulentrunde den 12. september 2023.

Velling. byggeregnskab, lapidarie og kalkning af kirke

Byggeregnskabet godkendtes.

Ansøgning om omkonvertering af overskydende anlægsmidler blev imødekommet.

Strategiplan Haurvig Kirke

Byggeregnskabet godkendtes.

Ansøgning om omkonvertering af overskydende anlægsmidler blev imødekommet.

Hover-Torsted, synsprotokol 2023

Synsprotokollen blev taget til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Ølstrup, synsprotokol 2023

Synsprotokollen blev taget til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.

Sdr. Nissum-Thorsminde, byggeregnskab døre i Thorsminde

Byggeregnskabet godkendtes.

Underskuddet på 1.880,21 kr. kan medtages i et fremtidigt byggeregnskab.

Hvide Sande, ansøgning om køb af plæneklipper

PU tager beslutning om køb af plæneklipperen til efterretning.

Ulfborg, ansøgning om godkendelse af finansiering af varmeanlæg

PU tager beslutning om køb af plæneklipperen til efterretning.

Sdr. Lem, tilsagn kirkeistandsættelsesordningen 2023

1. Svaret til MR fra provsten tages til efterretning.

2. De indhentede tilbud overskrider budgettet for renoveringen med 478.018 kr. Dette beløb forventes indeholdt i uforudsete udgifter.

Ølstrup, ansøgning om konvertering af anlægsmidler

PU imødekom ønsket om konverteringerne fra projekt varmeanlæg til hhv. elektronisk varmestyring og projekt udbedring af fugt i tårn(kælder).

Ølstrup, ansøgning til energipuljen

PU imødekom ønsket om konverteringerne fra projekt varmeanlæg til hhv. elektronisk varmestyring og projekt udbedring af fugt i tårn(kælder).

Gørding-Vemb-Bur, ansøgning om 5%-midler til udskiftning af brandsikker boks

PU godkendte, at MR vælger tilbuddet fra Bjarne Ørts & Co. på 25.250 kr. incl. moms.

Vi forventer, at MR godkender sagen som en efterretningssag og fremsender et underskrevet beslutningsreferat herom til provstiet.

Kvartalsrapport PUK 2. kvt. 2023

PU godkendte kvartalsrapporten.

Vi er opmærksomme på overskridelse på ca. 13%, årsagen til overskridelsen undersøges nærmere.

Ulfborg, afgørelse om udskiftning af varmeanlæg i Ulfborg Kirke

Til orientering:

Stiftsøvrigheden principgodkender det af Vilsbøll & Poulsen, Arkitektfirma MAA A/S udarbejdet projektbeskrivelse af 31. januar 2023 om udskiftning af varmeanlægget i Ulfborg Kirke.

 

Opmærksomheden henledes for god ordens skyld på, at projektet ikke må påbegyndes, før stiftsøvrigheden har givet en godkendelse.

For endelig godkendelse skal menighedsrådet indsende et revideret projekt, der indeholder de manglende oplysninger, som konsulenterne forespørger. Læs konsulenternes udtalelser.

 

Stiftsøvrigheden anbefaler, at menighedsrådet skal udarbejde et revideret projekt, og at det reviderede projekt indeholdende manglende oplysninger indsendes via FIN (Folkekirkens IntraNet): Byggesag (sharepoint.com)

Rindum, delregnskab 2.6.2023 orientering
Ulfborg, tilsagn ved kirkeistandsættelsesordningen 2023 orientering
Gørding-Vemb-Bur, afgørelse klokkeinskription Vemb orientering
Ringkøbing, orientering om blytag kirken

PU takker for orienteringen om blytage

Ringkøbing, bemærkninger til BU 2024

Mht. jeres bemærkninger om udmeldinger af BU2024 henviser vi til Budgetsamrådet d. 29. august 2023.

Sdr. Nissum, vedr. graversituationen

PU takker for orienteringen om graversituationen ved Sdr. Nissum Kirke.

Med hensyn til ønsket om at overføre 50.000 kr. til kirkegårdsomlægning fra BU 2023 til BU 2024, skal MR ansøge om dette særskilt.

Bilag til PU 22.08.2023 - fordeling af anlægsmidler 2024

PU beslutter fordeling af anlægsmidler 2024. Fordeling fremlægges på Budgetsamråd 29. august 2023.

På den baggrund besluttes også, at driftsbudgettet 2024 ikke fremskrives.

   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk