Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 13. juni 2023

 

Provstiudvalgsmøde den 13. juni 2023

 

Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch
Afbud: Torben Johnsen Høj

 

1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af ordensregelment. Provstiudvalget godkender og underskriver ordensregelmentet.
3 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.
4 - Nyt fra provstiet.

Nyt fra provstiet:

- Afholdelse af kirkegårds-dag/aften.
- Status på brugen af dataloggere.
Afholdelse af kirkegårds- dag/aften.

Anette og Vagner tovholder på et arrangement i januar 2024.

Status på dataloggere. Vagn orienterer.
5 - Hover-Torsted, kirkegårdsvedtægt
Til behandling:
Godkendelse af kirkegårdsvedtægt.

Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget godkender og tiltræder vedtægten.
Vedtægten sendes til Ribe Stift.
6 - Hee, Synsprotokol 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsprotokol.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
7 - Velling, Synsprotokol 2021 og 2022
Til behandling:
Godkendelse af synsprotokol.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
Provstiudvalget imødeser synsprotokollen for 2023 indsendt og anbefaler, at synsforretningen
foretages, således at eventuelle anlægsønsker kan medtages i budgettet.
8 - No, Synsprotokol 2023
Til behandling:
Godkendelse af synsprotokol.
Provstiudvalget kan ikke behandle synsprotokollen, da protokollen ikke ses behandlet på et
menighedsrådsmøde. Synsprotokollen ønskes fremsendt med angivelse af beløb på manglerne.
9 - Ølstrup, Referat fra konsulentrundebesøg den
25. april ved Ølstrup Kirke.
Til behandling:
Godkendelse af referat fra konsulentrunden.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende
budgetår.
10 - Ulfborg, ansøgning om etablering af nyt varmeanlæg i Ulfborg kirke
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt etablering af nyt varmeanlæg i Ulfborg Kirke.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.
Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning til om etablering af nyt varmeanlæg til efterretning.
Projektet er delfinansieret.
11 - Ulfborg, ansøgning om udbedring af gulv i Ulfborg kirke
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt udbedring af gulv i Ulfborg Kirke.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.
Provstiudvalget tager menighedsrådets ansøgning om udbedring af gulv i Ulfborg kirke til efterretning.
Ribe Stift har udbedt sig supplerende oplysninger til projektet. Projektet er ikke finansieret.

12 - Heidi Sun, ansøgning til PU
Til behandling:
Ansøgning om:
1) tilskud til køb af ny telefon, 956,95 kr.
2) forhøjelse af driftsbudget med 2.000 kr. til
kalenderåret 2023.

Provstiudvalget godkender ansøgningerne om tilskud til ny telefon, 956,95 kr. og forhøjelse af
driftsbudget med 2.000 kr. i 2023.
Den nuværende telefon skal afleveres til provstiet ved køb af ny telefon.
13 - Tim-Stadil-Vedersø, Forpagtningskontrakt
Til behandling:
Godkendelse af forpagtningskontrakt.
Provstiudvalget godkender og tiltræder forpagtningskontrakten.
14 - Referat fra møde om kostprisberegning
Til behandling:
Status kostprisberegninger.
Provstiudvalget godkender referatet fra møde i kostprisudvalget.
De nye takster er gældende fra 1. december 2023.
Graverne orienteres om, at der fremadrettet betales et administrationsgebyr og ikke et gebyr for
forlængelse af gravsted.
15 - Sønder Lem, referat Hans Lund 4.5.2023 og 16.5.2023
Til orientering:
 
16 - Tim-Stadil-Vedersø, udbetaling af kapitaler Ribe Stift
Til orientering:
 
17 - Rindum, delregnskab 23.5.2023
Til orientering:
 
18 - Haurvig, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
 
19 - Hover-Torsted, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
20 - Lem, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
21 - No, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
22 - Ny Sogn og Gammel Sogn, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
23 - Rindum, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
24 - Ringkøbing, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
25 - Sønder Lem, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
26 - Tim-Stadil-Vedersø, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
27 - Velling, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
28 - Ølstrup, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
29 - Husby, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
30 - Staby-Madum, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
Vær opmærksom på, at kvartalsrapporter skal indlæses i Kirkeportalen.
31 - Sønder Nissum, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
32 - Ulfborg, 1. kvt.
Til behandling:
Gennemgang af kvartalsrapport.
Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.
33 - PUK-budget 2024.
Til behandling:
Godkendelse af foreløbig PUK-budget for 2024.
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk