Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 8. juni 2022

 

Referat Ringkøbing Provsti

8. juni 2022 

Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard,
Margrethe Dahlerup Koch
Afbud fra Torben Høj.

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Nyt fra provsten
-Bispeportræt
-Flytteguiden
 
3 - Individuelle budgetmøder.
Hvilke menighedsråd har tilmeldt sig?
Hvilke menighedsråd har provstiudvalget indbudt til møde?
Provstiudvalget er orienteret om de kommende møder.
4 - Oversigt udmelding 2023, 2022, 2021 og frie midler

Drøftelse af udmeldinger til budget 2023.
Provstiudvalget besluttede, at ingen af de i regnskab 2021 foretagne dispositioner kan imødekommes, det betyder,

at de overskydende frie midler modregnes i den endelige budgetudmelding for 2023.
Provstiudvalget besluttede, at den endelige budgetudmelding bliver et gennemsnit af tallene for regnskab 2021

og budgetudmelding for 2022. Der vil også blive lavet en fremskrivning til delvis dækning af stigende energiudgifter.

5 - Rindum Kirke, afsluttet licitation Til behandling:
Licitationen er afsluttet med et forventet merforbrug på 167.483 kr.
Menighedsrådet ansøger om at måtte gå videre med projektet.
Provstiudvalget accepterer de indkomne
licitationstal, og forventer, at anlægsoverskridelsen kan afholdes under uforudsete udgifter.
   

 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk