Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 30. marts 2022

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
30.03.2022  kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Sønder Lem, Ansøgning om træfældning på kirkegården
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om at måtte fælde op til 3 bøge træer på kirkegården.
Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet kontakter Skovdyrkerne Vestjylland, tlf. 96 10 10 96, for en risikovurdering af træerne. Når risikovurderingen er modtaget provstiet, kan provstiudvalget behandle ansøgningen.

 
3 - Sønder Lem MR, ansøgning om nedgravning af
jordvarmekabler til ny varmekilde i Højmark Præstegård, Øster Lemvej 2, 6940 Lem
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til nedgravning af jordvarmekabler og igangsætning af projektet.
 
Provstiudvalget godkender nedgravningen af jordvarmekablerne og igangsætning af projektet.
Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet skal lade placering af jordvarmekablerne indmåle og tinglyse på arealet.

- No MR, ansøgning om plænetraktor.
Til behandling:
Menighedsrådet har sendt ansøgning om køb af plænetraktor til kirkegården, jfr. indhentet tilbud fra
Ringkøbing Entreprenør Service 22.500 kr. (20.925 kr. efter afløftet moms)
Tilbuddet var gældende indtil den 9. marts 2022, og derfor har menighedsrådet fået accept fra provstiet til at indkøbe plænetraktoren til maks.20.925 kr.
Denne behandling er således formalia aht.
beslutningsprotokollen.

Provstiudvalget godkender køb af plænetraktor til kirkegården, jfr. indhentet tilbud fra Ringkøbing Entreprenør Service - efter afløftet moms - 20.925 kr.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.
 

5 - Hee MR, ansøgning om minilæsser
Til behandling:
Menighedsrådet har sendt ansøgning om køb af minilæsser til kirkegården, jfr. indhentet tilbud fra Stemas 181.250 kr. (175.812,50 kr. efter afløftet moms)
Tilbuddet var gældende indtil den 11. februar 2022, og derfor har menighedsrådet fået accept fra provstiet til at indkøbe minilæsseren til maks. 175.812,50 kr.
Denne behandling er således formalia aht. beslutningsprotokollen.

Provstiudvalget godkender køb af minilæsser til kirkegården, jfr. indhentet tilbud fra Stemas - efter afløftet moms - 175.812,50 kr. Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.

6 - Haurvig MR, ansøgning om etablering af urnegravsteder.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om etablering af 3 urnegravsteder, liggende ovenfor pladserne 4-7 i række I, og angives med numrene 1-2-3.
Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning om etablering af urnegravsteder iht. skitse.
7 - Tim-Stadil-Vedersø, Ansøgning (byggesag) omsætning dige Stadil Kirke
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om at måtte omsætte ca. 96 meter af norddiget på strækningen vest for hovedlågen ved Stadil kirkegård.
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til Ribe Stift.
 
9 - Rindum MR, rådgivningsaftale istandsættelse af Rindum Kirke
Til behandling:
Ribe Stift har udtalt sig om rådgiveraftalen mellem Linjen Arkitekter og menighedsrådet - og menighedsrådet bør følge Stiftets vejledninger til aftalen.
Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet bør tilrette rådgiveraftalen efter anbefaling fra Ribe Stift.
 
10 - Ny Sogn og Gammel Sogn, Salg af sommerhusgrunde Klevevej
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om lov til at igangsætte salget af sommerhusgrunde.
Provstiudvalget er enige med Jer i, at det er rettidig omhu at sælge sommerhusgrundene nu, og har derfor behandlet og godkendt menighedsrådets ansøgning om salg af sommerhusgrunde.
Provstiudvalget ønsker at blive kontaktet af menighedsrådet, forud for menighedsrådets
eventuelle forhandling om køb af brugsgrund m.m.


 
11 - No MR, Ansøgning om konvertering af anlægsmidler til køb af skraldespande
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om at konvertere 30.950kr. fra anlægsprojekt reparation og omfugning af koret til køb af skraldespande til kirkegården, foretaget under driften.
Provstiudvalget har behandlet ansøgning om konvertering af anlægsmidler til køb skraldespande til kirkegården. Provstiudvalget kan ikke imødekomme ansøgningen. Udgiften afholdes af frie midler.
Provstiudvalget anbefaler endnu engang menighedsrådet om konvertering til udbedring af
mangler, registreret på provstesynet den 25. april 2018:
- udbedring af fuger i kirkens facade. Projekteres og godkendes i provstiet,
- gulv i tårnets tagrum er angrebet af råd,
- udluftning af tårnets tagrum bør forbedres,
- i tagrum over kor behandles enkelte borebilleangreb,
- ved vindue i tårnets vestgavl bør kondensvand drænes væk,
Provstiet ønsker en tilbagemelding på, forud for provstesynet den 21. april 2022, om ovennævnte mangler er udbedret og om manglerne ved vinduerne i kirken ligeledes er udbedret.
Menighedsrådet skal indsende synsrapport hvert år.
12 - Husby Kirke - eftersendelse vedr. etape 1, tagkonstruktionen Provstiudvalget afventer svar fra blytækkeren om tagets tilstand og eventuelle reparation. Svaret imødeses inden næste provstiudvalgsmøde den 27. april 2022.
Blytækkeren er i området i foråret 2022.
13 - Sønder Lem MR, Hans Lund, referat 22.02.2022 Provstiudvalget afventer byggeregnskab.
14 - Torsted Kirke - accept af tilbud fra Spjald Tømrer og Snedker A/S..  
15 - Ulfborg MR, Notat fra Poul Klenz Larsen vedrørende ændring af varme Ulfborg kirke Provstiudvalget tager notatet fra varmekonsulenten til efterretning. Projektet må igangsættes.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk