Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 24. august 2021

 

Provstiudvalgsmøde den 24. august 2021

Deltagere: Torben Johnsen Høj, Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Provstiudvalget godkender og underskriver referatet.

3 - Ringkøbing Provsti 1.2021

Til behandling:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket skyldes,

at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget for hele året.

Afvigelsen på formål 61 vedrører feriemidler, budgetteret under øvrig drift, men afholdt under løn.

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.

4 - Ringkøbing Provsti 2.2021

Til behandling:

Kvartalsrapporten for 2. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket skyldes,

at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern Kommune er modtaget for hele året.

Afvigelsen på formål 61 vedrører feriemidler, budgetteret under øvrig drift, men afholdt under løn.

Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.

5 - Kirkeportalier Gørding og Bur,

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om, at overskridelse på projekt kirkeportaler i størrelsesorden 30.000-40.000 kr.

må dækkes af anlægsmidler til digeprojekt. MR beslutningsprotokol kan ses på næste sag.

Menighedsrådet har indsendt oplysning om afholdte udgifter i 2019-2021 med 228.729,04 kr.

Der er således 26.270.,96 kr. tilbage af bevilgede anlægsmidler på 255.000 kr.

Menighedsrådet har ekstra-regninger på i alt 38.748,75 kr., dvs. et merforbrug på 12.477,79 kr., og provstiudvalget har bevilget, at merforbruget, 12.477,79 kr. dækkes af anlægsmidler fra digeprojektet.

6 - Klokkestabel i Vemb

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om konvertering af anlægsmidler fra digeprojekt til nyt projekt - ny klokkestabel v/ Vemb kirke. Projektet anslås at skulle koste ca. 800.000 kr.

Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet skal kontakte minimum én arkitekt mere for indhentelse af forslag/tilbud.

Provstiudvalget kan behandle ansøgning om konvertering om anlægsmidler, når der foreligger et konkret projekt

med prisoverslag og forslag til finansiering. Vær opmærksom på, at der skal søges fondsmidler til klokken hos AP Møller Fonden og Augustinus Fonden.

7 - Byggeregnskab vedr. gennembrud af kirkegårdsdige og etablering af dobbelt låge m.m.

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af byggeregnskab med samlede udgifter 278.189,99 kr. mod anlægsbudget på 240.000 kr. Menighedsrådet ansøger om, at anlægsoverskridelsen må dækkes ved konvertering af overskydende anlægsmidler fra projekt sokkel- og pigstensbelægning med 20.298 kr. og frie midler med 17.891,99 kr.

Provstiudvalget har besluttet, at anlægsoverskridelsen dækkes af anlægsmidler hensat til omlægning af kirkegård med 37.140 kr. og frie midler med 1.050 kr. (37.140 udgør udgifter til Møller & Fauerskov, Thingstrup (sti adgang dige) og Jespers Planteskole)

8 - Istandsættelse Tim præstebolig

Til behandling:

Gennemgang af synsudskrift fra fraflytningssynet den 30.7.2021 og drøftelse af, hvilke arbejder der bør sætte i gang forud for præsteskifte. Menighedsrådet ønsker udskiftning af alle udvendige vinduer og døre, og har i den forbindelse indhentet 2 tilbud hhv. 310.625 kr. og 297.477,50 kr.

Provstiudvalget har besluttet, at menighedsrådet må udskifte alle vinduer/døre i præsteboligen. Udgiften hertil, op til 297.477,50 kr., kan afholdes af 5% midlerne, mod fremsendelse af attesteret regning. Provstiudvalget afventer indsendelse af min. 2 tilbud på maling af huset og istandsættelse af badeværelset.

9 - Opdateret budget 2022, Syd

Til orientering:

Udmelding af budgetprognose for RKSK. Der fordeles 77 mio. kr. mellem Skjern og Ringkøbing Provsti iht. aftalt fordelingsnøgle

 

10 - Opdateret budget 2022, Nord

Til orientering:

Udmelding af budgetprognose for Holstebro kommune. Der fordeles 76.055.781 mio. kr. mellem Holstebro og Ringkøbing Provsti iht. aftalt fordelingsnøgle.

 

11 - Orientering om forsikringssag lektorieprædikestol i Ulfborg kirke

Til orientering:

Menighedsrådet orienterer om status vedrørende forsikringssag på lektorieprædikestol.

 

12 - Fra Landmåler, Status efter ferien

Til orientering:

 

13 - Fra Hans Lund, referat 18.08.2021

Til orientering:

 
   
 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk