Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 22. november 2021

 

Mødepunkt

1 - Godkendelse af dagsordenen.
2 - Hvide Sande MR, Spørgsmål vedr.
anlægsbevilling i 2020.
Til behandling:
Drøftelse af provstiudvalgets beslutning om
modregning af merforbrug i anlægsbevilling.
Sager:
Hvide Sande - kirker - nyt lydanlæg (2018 - 16426)
Bilag:
Spørgsmål fra Hvide Sande, Redegørelse Hvide
Sande
3 - Ringkøbing MR, de kommende års driftsudgifter
Til behandling:
Menighedsrådet ønsker tilbagemelding på tidligere
henvendelse mht. gravstedskapitaler / ligning til
drift.
Bl.a. på baggrund af udviklingen i gravstedskapitaler
og rater samt i udviklingen i medlemstallet i
folkekirken er det en vigtig forudsætning for
menighedsrådets beslutning, at der gives mulighed
for en langsigtet budgetlægning, der i hvert fald
tager højde for den kendte udvikling i ind-tægter og
udgifter.
Forudsætningen for menighedsrådets beslutning er
derfor:
- at ligningsbeløbet holdes nogenlunde uændret i de
Indstilling:
Provstiudvalget har drøftet henvendelsen, og er
opmærksomme på problematikken. Der arbejdes
videre på en eventuel anden budgetmodel, der tager
højde for problemstillingen.
kommende år, bortset fra, at der kan blive tale om
ændringer, der udelukkende har baggrund i
hvorledes menighedsrådets betaling af afdraget
arrangeres, f.eks. kan man forestille sig, at provstiet
betaler det fulde afdrag, men reducerer ligningen
med menighedsrådets andel på 50.000
- at udsving i udbetalingerne i gravstedskapitaler og
rater af menighedsrådet kan udjævnes ved
opsparing, når beløbene er større og ekstra forbrug –
både af de opsparede beløb og evt. af kommende
større betalinger - , når beløbene er mindre, således
, at menighedsrådet kan sikres en gennemsnitlig
jævn udbetaling.
Fra 2028 vil vi alene på baggrund af udviklingen i
gravstedskapitaler og rater få en årlig økonomisk
udfordring.
Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i
behandlingen af dette punkt.
Sager:
Ansøgning - ny præstebolig - Ringkøbing -
Ringkøbing Provsti (2021 - 9242)
Ansøgning - ny præstebolig - Ringkøbing -
Ringkøbing Provsti (2021 - 9242)
Bilag:
Præstebolig, Budgetskrivelse til provstiudvalget,
Gravstedskapitaler og rater, Budgetskrivelse til
provstiudvalget, Gravstedskapitaler
 

 

Referat

Provstiudvalget godkender dagsordenen.

Indstilling:
Provstiudvalget har drøftet sagen, og det er korrekt,
at der er sket en modregning i anlægsbudgettet.
Provstiudvalget betragter sagen som afsluttet.

 

 

 

 
 

 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk