Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 18. maj 2022

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
18. maj 2022 kl. 16:00 til 17:00
Deltagere: Anette Lillevang, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard, Margrethe Dahlerup Koch

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Tim MR, godkendelse af byggeregnskab, istandsættelse af præstebolig
Til behandling:
Godkendelse af byggeregnskab på istandsættelse af præstebolig ved præsteskifte.

Byggeregnskabet er drøftet og beslutningen er udsat til næste møde, da provstiudvalget fortsat mangler
redegørelse fra menighedsrådet omkring udgiften til maling af havehuset.

3 - Ulfborg MR, ansøgning om konvertering af anlægsmidler.
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om konvertering af forventede overskydende anlægsmidler fra projekt skelstakit ved Ulfkær kirke.

Provstiudvalget har besluttet, at skelstakittet skal gøres færdig og byggeregnskab skal udarbejdes og
godkendes.
Menighedsrådet skal indhente endnu et tilbud på levering og opsætning af stakittet.
Hvis der efterfølgende er overskydende anlægsmidler, kan menighedsrådet ansøge om konvertering til anlæggelse af sti. Menighedsrådet skal undersøge hos Ribe Stift, hvorvidt anlæggelse af sti ved kirken kræver udarbejdelse af et projekt og godkendelse af Stiftsøvrigheden.

Menighedsrådet kan overveje, om det er en god ide at indhente flere tilbud på anlæggelse af sti.
I forbindelse med begge projekter erindrer vi om at beslutningsreferatet indsendes.

4 - Husby MR, ansøgning om behandling af etape 2
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om genbehandling af etape 2 hos provstiudvalget og Stiftsøvrigheden.
Med baggrund i udtalelse fra kgl. bygningsinspektør Gunilla Rønnow af 14. juli 2021 betragter provstiudvalget sagen omkring taget som afsluttet.
Provstiudvalget er blevet oplyst om, at blytækkeren har repareret taget og derfor sættes udskiftning af tagkonstruktion og tag i bero.
Provstiudvalget afventer fortsat blytækkerens vurdering af taget, jfr. brev af 21. marts 2022.
Provstiudvalget anbefaler, at altertavlen nedtages og arbejdet med at restaurere altertavlen påbegyndes.
Hvad angår etape 2, hvor åbning af østvinduet og flytning af altertavlen udgår, anbefales projektet.
5 - No MR, tilbud på nedløbsrør til kirke, 11.02.2022
Til behandling:
Menighedsrådet indsender tilbud på nedløbsrør på 14.750 kr.
Provstiet har modtaget endnu et tilbud på nedløbsrør og imødeser to tilbud på istandsættelse af skiffertaget med genbrug af eksisterende skiffersten.
6 - Velling MR, ansøgning til maskinpuljen, plæneklipper præstegård
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om 34.000 kr. til køb af plænetraktor til præsteboligen.
Provstiudvalget godkender køb af græsslåmaskine jfr. indhentet tilbud på 34.000 kr.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning og med oplysning om kontonummer, hvortil beløbet ønskes overført.
7 - Tim MR, godkendelse af aftale om fordeling af varme, el og vand
Til behandling:
Godkendelse af aftale om fordeling af varme, el og vand.
Provstiudvalget godkender aftalen om fordeling af varme, el og vand.
8 - Ny Sogn og Gammel Sogn MR, ny formidlingsaftale, salg af sommerhusgrunde
Til behandling:
Godkendelse af formidlingsaftale med EDC Mæglerne Ringkøbing om salg af sommerhusgrunde på Klevevej, Ringkøbing.
Provstiudvalget tager formidlingsaftalen til efterretning.

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk