Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalgsmøde den 29. juni 2021

 

Referat
Ringkøbing Provsti – Møder
29. juni 2021 - d. 29-06-2021 kl. 13:00 til 15:00
Deltagere: Anette Lillevang, Hans-Ole Jessen, Vagn Vestergaard Gravesen, Inge-Dorthe Kaasgaard,Margrethe Dahlerup Koch.
Afbud fra Torben Johnsen Høj.
Anette Lillevang har deltaget i behandlingen af pkt. 1-9.

Dagsordens punkt Referat
1 - Godkendelse af dagsordenen. Provstiudvalget godkender dagsordenen.
2 - Godkendelse af referat fra sidste møde. Punktet udgår.
3 - Husby kirke, dispositionsforslag etape 2 og 3
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om godkendelse af etapeopdelt projekt, del 2 og 3, vedrørende
korrenovering.
Punktet udsættes til næste møde.
Provstiudvalget har besluttet, at der skal afholdes et møde mellem provstiudvalget og menighedsrådet.
Provstiudvalget vil gerne besigtige kirke og graverfaciliteter den 24. august kl. 14.30 og afholde et
møde med menighedsrådet.
4 - No kirke, Synsrapport 21.05.2021
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
5 - Hee kirke og præstebolig, Bygningssyn
18.05.2021
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
6 - Staby og Madum kirke, præstebolig, Bygningssyn
2021
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
7 - Husby, Sønder Nissum, Thorsminde, Bygningssyn
2021
Til behandling:
Synsrapport til gennemgang.
Provstiudvalget tager synsrapporten til efterretning med forbehold for budgetmæssig dækning.
Menighedsrådet skal være opmærksom på at medtage eventuelle anlægsønsker i kommende budgetår.
8 - Annonce i Flytteguiden m/Skjern Provsti
Til behandling:
Vil Ringkøbing Provsti sammen med Skjern provsti tegne en annonce i Flytteguiden, prisen 11.900 kr.
fordeles mellem provstierne.
Provstiudvalget har besluttet at tegne annonce på flytteguiden med Skjern Provsti.
9 - Tim-Stadil-Vedersø, oplysning om fondsmidler
Til behandling:
Menighedsrådet har modtaget fondsmidler, 81.000 kr., til istandsættelse af altertavlen i Stadil Kirke.
Menighedsrådet har tidligere søgt og fået bevilget udbetaling fra kirke- og præsteembedekapitalerne i
Ribe Stift.
Provstiudvalget har besluttet, at de modtagne fondsmidler, 81.000 kr., skal modregnes i beløbet,
430.405 kr., som må udbetales fra kirke- og præsteembedekapitalerne i Ribe Stift.
10 - Maskinpuljen
Til behandling:
Bør der være forbehold, når der udbetales til f.eks. robotplæneklippere fra maskinpuljen, og der
etableres automatisk ringning/dørlukning på kirkerne?
Provstiudvalget henstiller til, at de sparede timer ved anskaffelse af robotplæneklipper og automatisk
ringning/dørlukning afspejles af timeantallet hos personalet.
11 - Torsted, Ansøgning til maskinpuljen, robotklipper til præstegården
Til behandling:
Menighedsrådet ansøger om, op til 27.900 kr., til køb af robotplæneklipper, som ønskes installeret
v/Torsted Præstegård.
Vagn Gravesen og Inge-Dorthe Kaasgaard deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om udbetaling af op til 27.900 kr. fra
maskinpuljen til køb af robotplæneklipper til præsteboligens have.
Provstiudvalget har besluttet at udbetale op til 27.900 kr.
Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af attesteret regning. Konto, hvortil beløbet ønskes
overført, bedes oplyst.
12 - Madum, Ansøgning til maskinpuljen, plæneklipper til kirkegården
Menighedsrådet ansøger om, op til 32.335,38 kr., til køb af plænetraktor mrk. Husqvarna R 216T.
Der er indhentet flere tilbud og laveste bud er 34.995 kr. Der afløftes moms med 38%.
Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets ansøgning om udbetaling af op til 32.335,38 kr. fra
maskinpuljen til køb af plænetraktor til Madum kirkegård.
Provstiudvalget har besluttet at udbetale op til 32.335,38 kr. Beløbet kan udbetales mod fremsendelse af
attesteret regning. Konto, hvortil beløbet ønskes overført, bedes oplyst.

13 - Staby, nyt blytag, revideret budget

Til behandling:
Menighedsrådet har indsendt revideret budget for udskiftning af blytag på Staby kirke. Udgiften
forventes at stige med 62.500 kr. til i alt 928.750 kr.

Provstiudvalget har besluttet, at ønske om finansiering af projekt udskiftning af blytag på Staby
kirke, vil blive behandlet på lige fod med ønskerne fra de øvrige menighedsråd i provstiet.
14 - Kirke.dk, tilbud om gratis abonnement i 12 mdr. prøve på Kirke.dk
Til behandling:
Tilbud om 12 måneders gratis abonnement på kirke.dk.
Provstiudvalget har besluttet at takke nej til abonnementet.
15 - Sønder Lem, SEGES, Udtalelse om forpagtningskontrakter
Til behandling:
Forpagtningskontrakter til gennemgang og godkendelse.
Provstiudvalget har gennemgået, godkendt og underskrevet kontrakterne.

16 - Gammel Sogn, murankre, ændring i projekt.
Til behandling:

Ændring af projekt og delvis udskydelse af dele af projektet.

Provstiudvalget har behandlet menighedsrådets henvendelse og besluttet, at
merudgiften til stillads må anses for en uforudset udgift og skal afholdes indenfor budgetrammen.
17 - Sønder Lem, referat fra Hans Lund
Til orientering:
 
18 - Stadil Kirkegård - strategiplan
Til orientering:
 
   

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk