Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden 24. maj 2023

 

 Dagsorden for provstiudvalgsmøde den 24. maj 2023, kl. 14.00-16.00

1 - Godkendelse af dagsordenen  
2 - Godkendelse af ordensregelment  

3 - Ringkøbing, Fastsættelse af boligbidrag og aftale om forbrug, Tangsvej

Til behandling:

1) Godkendelse af aftale om fordeling af forbrugsafgifter, indgået mellem sognepræsten og
menighedsrådet.
2) Fastsættelse af boligbidrag.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

 
4 - Husby, fastættelse af boligbidrag

Til behandling:

Fastsættelse af boligbidrag.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
 

5 - Hee, Ansøgning - 5% midler - til fornyelse af undertangent-belægninger på orgel og restaurering af alterkalk

Til behandling:

Ansøgning om 5% midler til dækning af:
1) udgifter ved istandsættelse af tangenter på orglet, jfr. indhentet tilbud 36.000 kr. og

2) udgifter ved istandsættelse af alterkalken, jfr. indhentet tilbud 18.750 kr.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

 
6 - Gørding-Vemb-Bur, tillægsansøgning 5% midler, istandsættelse af værelse

Til behandling:

Ansøgning om 5% midler til reparation/istandsættelse af værelse i præstebolig,
jfr. indhentet tilbud 62.500 kr.
 
7 - Gørding-Vemb-Bur, referat fra provstesyn

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.
 
8 - Husby, referat fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.
 
9 - Staby-Madum, referat fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.
 
10 - Sønder Nissum, referat fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Anette Lillevang deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
 
11 - Ulfborg, referater fra provstesyn 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.
 

12 - Ny Sogn og Gammel Sogn, ansøgning om placering af provenu fra salg af sommerhusgrunde

Til behandling:

Ansøgning om tilladelse til placering af salgsprovenu på 3.753.800 kr.

1) heraf ønskes anvendt 950.000 kr. til indfrielse af stiftslån, optaget til mellemfinansiering af
tårnprojektet på Gammel Sogn kirke.

2) heraf ønskes 2.803.800 kr. indsat i Ribe Stift.

3) ved udbetaling fra Kirkeistandsættelsesordningen til tårneprojektet på Gammel Sogn kirke ønskes 950.000 kr. indsat i Ribe Stift.

 
13 - MDK, Ansøgning om dækning af kørsel til Strib

Til behandling:

Margrethe D. Koch ansøger om dækning af kørsel til pilot-projekt vedrørende grøn omstilling -
Ringkøbing-Strib t/r.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
 
14 - Målsætning for PU

Til behandling:
 
 
15 - Ringkøbing, Forslag til helhedsplan for kirkegården

Til behandling:

Godkendelse af strategiplan på Ringkøbing kirkegård.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
 
16 - Ringkøbing, Bygningssyn 3. maj 2023

Til behandling:

Godkendelse af synsudskrift.

Margrethe Dahlerup Koch deltager ikke i behandlingen af dette punkt.
 
17 - Velling, ansøgning om etablering af nyt varmeanlæg

Til behandling:

Menighedsrådet ansøger om godkendelse af projekt etablering af nyt varmeanlæg i præstegården.
Projektet er videresendt til Ribe Stift for videre behandling.
 
18 - Kvartalsrapport 1.2023 PUK

Til behandling:

Kvartalsrapporten for 1. kvartal for PUK-kassen udviser på indtægtssiden et overskud, hvilket
skyldes, at ligningsmidler fra Ringkøbing-Skjern kommune er modtaget for hele året.
Udgiftssiden udviser et mindre underskud, hvilket skyldes, at en stor del af udgifterne til
menighedsrådenes ajourføring af kirkegårdskort er afholdt i 1. kvartal.
 

19 - Fra formanden, Ansøgning om formandshonorar

Til behandling:

Ansøgning om formandshonorar.

Vagn Gravesen deltager ikke i behandlingen af dette punkt.

 
20 - Rindum, delregnskab kirkerenovering

Til orientering:
 
 
21 - Ulfborg, Afgørelse vedr. udskiftning af tårnets dør ved Ulfborg Kirke

Til orientering:
 
 
22 - Sønder Lem, referat Hans Lund, 19.04.2023

Til orientering:
 
 
23 - Materiale fra kurset om grøn omstilling d. 21.-22. april

Til orientering:
 
 
24 - Ny Sogn og Gammel Sogn, Afgørelse vedr. istandsættelse og reetablering efter
ødelæggelserne efter indbrud og tyveri i Ny Sogn Kirke


Til orientering:
 
 
25 - Ringkøbing, Afgørelse vedr. udvendig istandsættelse af Ringkøbing Kirke

Til orientering:
 
 
26 - Sønder Lem, fra Hans Lund, referat 3.5.2023

Til orientering:
 
 

 

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 4418 5520. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk