Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Årshjul

 

Budget og regnskab

MR = menighedsrådets opgave og ansvar
PU = provstiudvalgets opgave og ansvar

MR: Senest 1. April indsendes 3 underskrevne regnskaber til provstirevisor og 1 underskrevet regnskab til provstiet.
MR: Senest 1. April indberettes årsregnskab for seneste regnskabsår elektronisk.

PU: Senest 15. April udsendes foreløbige driftsrammer til MR.

MR: Senest 15. Juni indsender MR følgende budgetbidrag for det kommende år til provstiet:

a) Et foreløbigt driftsbudget
b) En oversigt over de faste stillinger
c) Eventuelle ønsker om merudgifter i budgetåret, som ikke er medtaget i det foreløbige driftsbudget.
d) Eventuelle ønsker om bevilling til anlægsudgifter i budgetåret vedlagt en kort begrundelse (medtages på budgetsamrådsmødet).
e) Elektronisk indberetning af budgetbidrag med ønsker til anlæg samt stillingsoversigt.

PU: Senest 15. September udsendes endelige driftsrammer og anlægsbevillinger til MR på baggrund af budgetsamrådsmøder.

MR: Senest 15. Oktober indsender MR 2 regnskaber og 1 revisionsprotokol til provstiet efter behandling på et menighedsrådsmøde.

MR: Senest 15. November indsender MR 2 specificerede og underskrevne budgetter ud fra de udmeldte rammer og bevillinger.
MR: Senest 15. November indberetter MR det specificerede budget for det kommende år elektronisk.

PU: Senest 15. december udsendes til MR 1 godkendt regnskab for året før samt 1 godkendt budget for det kommende år.

 
Ringkøbing Provsti, Kirkepladsen 1, 6950 Ringkøbing. Tlf. 9674 0236. Email: ringkoebing.provsti(a)km.dk